6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (284 of 284)
     
  IMG_7041

IMG_7041