6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (283 of 284)
     
  IMG_7040

IMG_7040