6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (13 of 284)
     
  IMG_6679

IMG_6679