6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (12 of 284)
     
  IMG_6678

IMG_6678