6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (11 of 284)
     
  IMG_6677

IMG_6677