6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (10 of 284)
     
  IMG_6675

IMG_6675