6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (9 of 284)
     
  IMG_6673

IMG_6673