6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (8 of 284)
     
  IMG_6671

IMG_6671