6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (7 of 284)
     
  IMG_6667

IMG_6667