6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (6 of 284)
     
  IMG_6666

IMG_6666