6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (5 of 284)
     
  IMG_6665

IMG_6665