6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (4 of 284)
     
  IMG_6662

IMG_6662