6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (3 of 284)
     
  IMG_6661

IMG_6661