6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (2 of 284)
     
  IMG_6660

IMG_6660