6. Scaleauto Rennen vom 12. September 2015 im Eldorado Slotclub Bellinzona (1 of 284)
     
  IMG_6659

IMG_6659